Architecture Final project

  Adam Tal

  adamtal112@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/

  Leftovers

  נושא הקיימות הוא אחד הנושאים היותר מדוברים היום. פרויקט זה עוסק במחשבה על הפחתת טביעת יד אנושית בטבע ובשטחים הפתוחים. הפרויקט בוחן את האפשרות להשתמש במקום שהיום פחות מנוצל בתוך החתך של העיר- הכביש. הכביש העסיק אותי רבות, וחשבתי איך ניתן להפוך את הרצועה הדקיקה שחוצה את ערינו למנוצלת בצורה טובה יותר. במהלך התעסקותי בכבישים הבחנתי בחלק שמנוצל אף פחות מן הכביש עצמו- השאריות שהכביש מותיר אחריו סביבו ואף בתוכו. הכביש מנוצל לטובת התנועה במרחב- השארית שנותרה במקרה הטוב היא לטובת עץ, או קו הפרדה. אך ברוב המקרים לא מנוצלת כלל. תחילת הפרויקט היה בחקירה על מה שנעשה בעיר ווגאס- למידה מן העבר מתוך הספר ״ללמוד מלאס וגאס״ ועל מה המצב היום בעיר לעומת מה שהיה. בדגש על הסטריפ והכביש עצמו. את הפרויקט הסופי בחרתי דווקא בכביש בגין בירושלים, וזאת בעקבות הדמיון לסטריפ אם זה שבצדדיו יש התרחשויות שונות של העיר, החצייה של העיר ובעיקר בשל הפרויקטים המונחים היום וממתינים לאישורים או שכבר אושרו. במהלך החודשים האחרונים התפשט נגיף הקורונה בעולם, בישראל הסגר הורגש בצורה משמעותית, ההבנה שלעיר אין מה להציע לנו היום בגבולות ה500 מטר. אנחנו צריכים להתחיל לשנות את איך שהערים שלנו נראות, אם בציפוף, עירוב שימושים ויצירת מקומות ירוקים נוספים בתוך העיר. עולה השאלה האם אנחנו צריכים את כל מבני המשרדים שיש בארץ אם בגלל הגבלות כאלו ואחרות אך יותר מכך עם האפשרות שהעתיד לבוא כבר לא נצטרך לצאת מהבית לעבודה או לקניות והכל יעבור למצב מקוון. הפרויקט לא מתיימר להציע פתרון מוגמר מה ואיך לבנות- הוא תוכנן בכדי להעלות את המודעות למצב הקיים- חוסר התחשבות בשטחים הבנויים הקיימים- בדגש על הכביש והשאריות שהוא מייצר. עלינו כאדריכלים וכצרכנים של העיר לחשוב טרם המשך הבנייה על השטחים הירוקים הדלים שנותרו לנו בעיקר במחשבה על מה אנחנו רוצים להשאיר לדורות הבאים. בכדי שנוכל לתכנן ולפתח את העיר בצורה חכמה ויעילה יותר- שתנצל את השטחים הלא מנוצלים בעיר.

  Architecture Jerusalem Sustainability Sustainable Bezalel Award Urban
  project-image-2
  project-image-2
  project-image-3
  project-image-4

  Additional Options:

  Beit Shemesh The secularized block
  Aqualibrium - Salame Canal
  Seam Zone
  Envoirmentaly anxious
  Sunbird
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  UX/UI: Re-Levant

  Development: Tranquilo