ארכיטקטורה פרוייקט גמר

  זיו אביבי
  Ziv Avivi

  zivavivi9010@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%96%d7%99%d7%95-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99/

  Emerging Infrastructure | Revisiting Tel Aviv’s Ayalon River-Road

  העלייה בצפיפות הערים לצד השימוש הגובר ברכב פרטי, הובילו להתרחבות משמעותית של תשתית התחבורה בעיר ולהחרפה ניכרת של בעיות, הפוגמות באיכות החיים במרחב העירוני, ביניהם רעש, זיהום אויר וקרעים פיזיים בכרך. אתגרים אלו, מעודדים התבוננות מחודשת כלפי דמותן של ערי העתיד ומחשבה האם וכיצד יכולה להתקיים אינטגרציה אופטימלית של תשתיות תנועה מאסיביות, יחד עם החיים האורבניים בעיר. הפרויקט בוחן את הסוגיה בראייה עתידית בשנת 2050, מתייחס אליה כהזדמנות, מבקש להגיב אליה ואל ההשלכות שיבואו עמה. הנחת היסוד היא, שבשנת 2050, הטכנולוגיה לבדה, תוביל לירידה במפגעי הרעש וזיהום האויר ובכך שטחים ניכרים, המוקדשים היום לתחבורה, יהפכו למרחבי פעולה חדשים, שיהוו פוטנציאל לאיחוי הרקמה האורבנית ולניצול יעיל של השטחים העירוניים. ציר איילון, עורק התחבורה העיקרי של מטרופולין תל אביב, הפך בשנים האחרונות לתווך משמעותי, המהווה מוקד משיכה מרכזי ובעל תפקיד עירוני, כאזור סחר ותעסוקה. על אף האיכויות האורבניות, חולשתו טמונה בכך שהוא יוצר שסע בעיר, מחלק אותה למזרח ומערב, מוביל להחלשת השכונות המזרחיות וגורם לחוסר איזון בתפקודה של העיר. הפרויקט מציע אלטרנטיבה עתידית והיתכנות למיצוי מרחב ציר איילון, תוך התמקדות בשלושה אזורים שונים ומגוונים בעיר; מתחם הבורסה, אזור יד אליהו ואזור רכבת ההגנה. התכנון, המשתנה באופיו בכל אחד משלושת האזורים, כולל מערכת שכבתית פתוחה וגמישה, המתקיימת בו זמנית בהיבטים ההוריזונטלי והוורטיקלי, באמצעות אינטגרציה בין המרכיבים העיקריים במרחב- מערכת הכבישים והתנועה, הגישה אל נחל איילון ומערכת סטרוקטורלית מעל נתיבי איילון. התכנון מתבסס על מערכת הכבישים, הנמשכים מתוכניתו של פטריק גדס, ממערב תל אביב ומתחברים אל תוכניתו של ריקרד קאופמן, לכיוון רמת גן. בנוסף לצירים קיימים אלו, התכנון מציע פתיחת צירים ירוקים להולכי רגל, ברמת אינטנסיביות נמוכה, אשר חוצים את ציר איילון. צירי תנועה אלו, יוצרים גריד חדש במרחב איילון, המשמש כבסיס לתכנון. נחל איילון, שכיום נכלא בין צירי התנועה התחבורתיים של איילון, מהווה עורק מים, הזורם בעיר, אך עד היום, היווה גורם מאיים ועוין, שניתן להקטין את מידת השפעתו. התכנון מציע פתיחת דרכי גישה אל הנחל, באמצעות המרת שטחים תחבורתיים לשטחים פתוחים, שיכניסו רוח חיים רעננה לעיר; צמחיית נחל, בעלי חיים, ערוגות לניהול מי נגר וסביבה חיה ונושמת לתושבים בעיר. בנוסף, התכנון מציג אלטרנטיבה למיתון ההצפות על הציר, על ידי הטיית תעלות הניקוז, הנשפכות אל הנחל, אל תוך בריכות השהייה. בכך, נחל איילון, הופך מישות קווית לישות אגנית, המשתלבת בתוך המרקם העירוני. תכנון המערכת הסטרוקטורלית מעל נתיבי איילון, המוענקת לעיר כמרחב פעולה ללא עלות, מתבסס על הפרופורציות המבניות של תכניתו של פטריק גדס ושואב את עקרונות הבלוק העירוני והגינות הציבוריות אל מרחב תכנון חדש, בעצימות בנייה גבוהה, המשלב גגות ירוקים ושטחים פתוחים. המרחב החדש, משלב פרוגרמות ציבוריות, מגורים, תעסוקה ושטחים פתוחים, בהתאם לאופי האזור על ציר איילון ושואף ליצירת קשרים פיזיים וויזואליים אל מפלס הרחוב הקיים. הפרוייקט מציג סיטואציות מרחביות, בניסיון לשלב את האיכויות השונות המוצעות באתר, לתשתית אינטגרלית ירוקה, התורמת לאיכות החיים בעיר, תוך חשיבה מחודשת לחוויתו של הולך הרגל, יצירת הזדמנויות במרחב החדש שנוצר, כחלק ממכלול העיר. העיקרון המוביל של הפרויקט הוא תפיסת ראיית העולם שלנו כאדריכלים, בעודנו באים להתערב במרחב- לנסות לנתח מבעוד מועד בצורה מיטבית ורוחבית, אילו איכויות המרחב החדש יכול להציע ולא לוותר על נכסים עירוניים משמעותיים שיוכלו לתרום לעיר, היום ובעתיד.

  ארכיטקטורה חדשנות טיפוגרפיה מצטייני בצלאל בסביבה תל אביב
  project-image-2
  project-image-2
  project-image-3
  project-image-4
  project-image-5
  project-image-6
  project-image-7
  project-image-8
  project-image-9

  הצעות נוספות:

  RiPiT H00K
  הוי, ארצי! מולדתי!
  בית שמש | הבלוק המתחרד
  Mirroring
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo