לעבודה הבאה צילום פרוייקט גמר

  נעמה מוקדי
  Naama Mokady

  naamamokady@gmail.com
  instagram icon @naamamokady

  דקה למשיכה*

  ״אינטראקציה היא תהליך עדין של התאמת האופן שבו אנו מדברים ומתנהגים לאופן שבו אנו תופסים את נוכחותו של האחר. מדובר בסוג מיוחד של הדדיות״ (אווה אילוז).1 בעבודתי אני מתעדת מפגשים מזדמנים, פעולות ורגעים אינטימיים עם גברים זרים, תוך כדי התמקדות בנוכחות ובמורכבות של האינטראקציה שנוצרת בינינו. התמונה המשתקפת היא של חיפוש תמידי, ודרכה אני מעלה שאלות על האותנטיות של התשוקה ועל עצם קיומה במפגשים מסוג זה. בד בבד, אני מתעדת את השמורה האווירית של אבא שלי, שבה מכונאים מבצעים פעולות באובייקטים תעופתיים. במרחב זה אני בוחנת את הקשר שבין האדם למכונה, ובפרט בינה לבין גברים. בשתי הזירות אני חוקרת פונקציות של גוף ויכולות מוטוריות דרך התבוננות – פעם בגוף הגבר ופעם בגוף המטוס. קולי תופס מקום חשוב באינטראקציה, בבימויה ובהפקתה, אך מערך הכוחות מורכב, ואני מוצאת את עצמי שוב ושוב תלויה במשתף הפעולה. בסופו של דבר, הפוטנציאל הקיים נותר כאנרגיה לא־ממומשת. *רגע הידרכות לקראת משיכה לגובה של מטוס קרב שנדרש להיחשף על מנת לתקוף. Eva Illouz, Cold Intimacies: The Making of Emotional 1 Capitalism, p.98

  זהות מדיה מעורבת נשיות סרט פרפורמנס צילום
  project-image-2
  project-image-2
  project-image-3
  project-image-4
  project-image-5
  project-image-6
  project-image-7
  project-image-8
  project-image-9

  הצעות נוספות:

  The Biomimicry Project
  רמות פולין
  אמא
  קולה המרוחק של הקוקייה
  טרדות | Curiosities
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo