לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  שגיא מלול
  sagi malul

  sagimalul22@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%90-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c/

  ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מצטייני בצלאל בסביבה מקומיות
  שדרות תרבות המיגון | 15 שניות

  הצעות נוספות:

  SEA THE FUTURE
  ‎⁨ארבעה הורים ראשונים⁩
  Flexi House - Emergency Residential
  from #meToo to #WeDo
  Braxton groover
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo