לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  קטרין פבלובה
  Katerin Pavlova

  pavlovarch13@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%94/

  COVID-19 ארכיטקטורה חדשנות מצטייני בצלאל בסביבה קיימות תל אביב
  TRANS.PORT.ALL TLV

  הצעות נוספות:

  The Biomimicry Project
  שלב המראה 2.0
  Unsuitable
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo