לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  ענבר אסא
  Inbar Asa

  inbarasa83@gmail.com
  inbarasa83.wixsite.com/inbarasa

  אורבני ארכיטקטורה ירושלים מצטייני בצלאל בסביבה
  מהפך מהפח | מקרה מקומי של תכנון עירוני מעגלי

  הצעות נוספות:

  חיפושים אחר מקום
  תת אביב
  ‎⁨עיתון נחלה⁩
  (פרויקט ללא שם)
  Emerging Infrastructure | Revisiting Tel Aviv’s Ayalon River-Road
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo