לסטודנט.ית הבא.ה צילום

  סתיו צור
  Stav Tsur

  Stavts08@gmail.com
  www.stavtsur.com/
  instagram icon @stavtsur

  צילום אורבני ארכיטקטורה זהות חברה וקהילה ירושלים דוקומנטרי מקומיות
  במקום
  ביקור חולים
  רמות פולין

  הצעות נוספות:

  Destination: Jericho
  Emerging Infrastructure | Revisiting Tel Aviv’s Ayalon River-Road
  Charlie Chaplin view
  ?life Still
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo