לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  סירין עלוי
  Sireen Alawi

  Alawiscyrine@gmail.com
  drive.google.com/file/d/1vbL-pcEVh-8yujmqbQIrufkVthS9tH74/view?usp=drivesdk

  ארכיטקטורה זהות חברה וקהילה ירושלים מצטייני בצלאל בסביבה
  Jerusalem: beyond the holy city

  הצעות נוספות:

  Grow – להכניס את הטבע הביתה
  חי/хуй
  שעקבות ממלוכיים
  1919
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo