לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  ניסים קרלוס
  Nisim Carlos Kazantini

  nisimkazantini@gmail.com
  nisimcarloskazantini.myportfolio.com/

  COVID-19 ארכיטקטורה תל אביב
  תת אביב

  הצעות נוספות:

  Sunbird
  רוּח כָ דִ ים جرة الرياح
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo