לסטודנט.ית הבא.ה תקשורת חזותית

  נגה לבני
  Noga Livni

  052-4761733
  Nogalivni@gmail.com
  instagram icon @supernog

  COVID-19 איור ספר נשיות ילדים
  מטפסים על הקירות
  אישיוז
  אמורי אשיג אטוסה

  הצעות נוספות:

  כנס פנימה!
  ברמלי
  from #meToo to #WeDo
  ‎⁨המאה השלושים בע״מ⁩
  מאחר ומעולם אנחנו לא פה
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo