לסטודנט.ית הבא.ה אמנות

  מועתסם סיאם
  Motasem Siam

  motasem.siam1992@gmail.com

  אמנות וידאו מדיה מעורבת מיצב

  הצעות נוספות:

  רעד קל
  Le Roi Salomon
  I Will Love You
  מותר רק נוסע אחד
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo