לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  יעלה סילברמן
  Yaella Silverman

  yaella.j@gmail.com
  www.instagram.com/_yaella_/
  instagram icon @_yaella_

  אורבני ארכיטקטורה גוף חברה וקהילה מצטייני בצלאל בסביבה
  A Path to Jaffa Gate

  הצעות נוספות:

  מהפך מהפח | מקרה מקומי של תכנון עירוני מעגלי
  The Theater Came to Town
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo