לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  זיו אביבי
  Ziv Avivi

  zivavivi9010@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%96%d7%99%d7%95-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99/

  ארכיטקטורה חדשנות טיפוגרפיה מצטייני בצלאל בסביבה תל אביב
  Emerging Infrastructure | Revisiting Tel Aviv’s Ayalon River-Road

  הצעות נוספות:

  Digital Precious
  בדיאלוג
  Cycle House
  Destination: Jericho
  מודחק עירוני
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo