לסטודנט.ית הבא.ה עיצוב תעשייתי

  גל קופליק
  Gal Kuflik

  054-3117097
  galkuflik13@gmail.com
  instagram icon @galkuflik

  בית טבע ירוק מצטייני בצלאל בסביבה קיימות זהות מקומיות עיצוב פוליטי
  Grow – להכניס את הטבע הביתה
  שיח עם שיח

  הצעות נוספות:

  Eternal skin article
  זכור, גוף​
  מים שקטים
  תחנת רכבת; תל אביב-בני ברק | טהרה-תורה-עבודה
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo