לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  גל יהלום
  Gal Yahalom

  yahalom.gal@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%92%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%9d/

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה ירוק מצטייני בצלאל בסביבה תל אביב
  SEA THE FUTURE

  הצעות נוספות:

  מעבר
  מעגלורים
  Metropolis and Mental Life
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo