לסטודנט.ית הבא.ה ארכיטקטורה

  אסמאעיל פרעון
  Ismael Faroun

  ismael.pharoun@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/hospital-city-center/

  COVID-19 אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה מצטייני בצלאל בסביבה מקומיות
  Hospital/City center

  הצעות נוספות:

  עֹוגֶן
  Cycle House
  שישים ושתיים-שישים ושבע
  ביקור חולים
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  אפיון ועיצוב: Re-Levant

  פיתוח: Tranquilo