בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Please don't step on the flowers
  2m 2m 2m
  august rain
  2m 2m 2m
  Sabba
  2m 2m 2m
  #I_SAID YES
  2m 2m 2m
  Independence Park
  2m 2m 2m
  Sunbird
  2m 2m 2m
  Codé
  2m 2m 2m
  HOW SOON IS NOW
  2m 2m 2m
  Together Forever
  2m 2m 2m
  One Minute to Pull-Up*
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning
  2m 2m 2m
  TALK
  2m 2m 2m
  Blubbles
  2m 2m 2m
  Moonscape
  2m 2m 2m
  Mom
  2m 2m 2m
  The Distant Voice of the Cuckoo
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Diasporic Heritage
  2m 2m 2m
  Eidophusikon (variation 4)
  2m 2m 2m
  “Tsarfokait,”
  2m 2m 2m
  Passage
  2m 2m 2m
  Orlando
  2m 2m 2m
  IRoads
  2m 2m 2m
  Utilizing Carpentry Waste
  2m 2m 2m
  טיפה תספיק // A Drop Will Do// قطرة بتكف
  2m 2m 2m
  Symmetry and Asymmetry
  2m 2m 2m
  For Signs and for Seasons
  2m 2m 2m
  Work in Progres
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  One Shot
  2m 2m 2m
  Breaking Vessels
  2m 2m 2m
  Sprig
  2m 2m 2m
  Audition
  2m 2m 2m
  Discontent of Design
  2m 2m 2m
  Landform
  2m 2m 2m
  Good Boy
  2m 2m 2m
  Train Station; Tel Aviv Bnei Brak
  2m 2m 2m
  BONE THIS WAY
  2m 2m 2m
  1919
  2m 2m 2m
  Cycle House
  2m 2m 2m
  Neoorganism
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  The unity of opposites