בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  PlastiFantasti – Using Plastic Better
  2m 2m 2m
  States
  2m 2m 2m
  IRoads
  2m 2m 2m
  Best Before
  2m 2m 2m
  כנס פנימה!
  2m 2m 2m
  The girl I was
  2m 2m 2m
  The commercial square
  2m 2m 2m
  There is grace in it
  2m 2m 2m
  Spirit of tool’s
  2m 2m 2m
  The Museum As An Urban Event
  2m 2m 2m
  We are not the weight of our memories
  2m 2m 2m
  2.5D
  2m 2m 2m
  Cycle House
  2m 2m 2m
  Hospital/City center
  2m 2m 2m
  WHATDOYOUWANT
  2m 2m 2m
  CADmanship
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Living under construction
  2m 2m 2m
  Audition
  2m 2m 2m
  I Peeled an Orange
  2m 2m 2m
  Train Station; Tel Aviv Bnei Brak
  2m 2m 2m
  Weaver of the Procession (Pine processionary)
  2m 2m 2m
  Passage
  2m 2m 2m
  Compressor inflating metal
  2m 2m 2m
  DAH_3
  2m 2m 2m
  Waiting Stop
  2m 2m 2m
  Cycle House
  2m 2m 2m
  52 Hertz
  2m 2m 2m
  Outstanding Family
  2m 2m 2m
  HOW SOON IS NOW
  2m 2m 2m
  Diasporic Heritage
  2m 2m 2m
  Peels
  2m 2m 2m
  Discontent of Design
  2m 2m 2m
  Desert Tag
  2m 2m 2m
  Jerusalem - Berlin - Jerusalem Education - Love - Education
  2m 2m 2m
  Safta’s Living Room
  2m 2m 2m
  The Goo
  2m 2m 2m
  Forming Outlines : Across the Jordan Valley
  2m 2m 2m
  Eidophusikon (variation 4)
  2m 2m 2m
  A Tale of Five