בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Blubbles
  2m 2m 2m
  Capsule
  2m 2m 2m
  15 seconds
  2m 2m 2m
  PlastiFantasti – Using Plastic Better
  2m 2m 2m
  Desert Tag
  2m 2m 2m
  Compressor inflating metal
  2m 2m 2m
  The commercial square
  2m 2m 2m
  Structures of (no) thingness
  2m 2m 2m
  Home, дом
  2m 2m 2m
  Moonscape
  2m 2m 2m
  Aqualibrium - Salame Canal
  2m 2m 2m
  Envoirmentaly anxious
  2m 2m 2m
  I Will Love You
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Alternative Grief Ceremony
  2m 2m 2m
  Urban_user_experience #
  2m 2m 2m
  The Children & The Wolf
  2m 2m 2m
  Forming Outlines : Across the Jordan Valley
  2m 2m 2m
  I Peeled an Orange
  2m 2m 2m
  Neoorganism
  2m 2m 2m
  Production Show
  2m 2m 2m
  anchor
  2m 2m 2m
  Codé
  2m 2m 2m
  Time in the Material
  2m 2m 2m
  The Museum As An Urban Event
  2m 2m 2m
  Best Before
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  Jerusalem - Berlin - Jerusalem Education - Love - Education
  2m 2m 2m
  Dead Space
  2m 2m 2m
  Chasing coral
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  Sprig
  2m 2m 2m
  Hamakom Yenachem
  2m 2m 2m
  Still Water
  2m 2m 2m
  Melo AR – AR Swimming Goggles
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Peels
  2m 2m 2m
  Together Forever
  2m 2m 2m
  Train Station; Tel Aviv Bnei Brak
  2m 2m 2m
  Circular Living
  2m 2m 2m
  כנס פנימה!
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  MEGALAPOLIS
  2m 2m 2m
  This Shit is Just Getting Bigger