בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Urban repression
  2m 2m 2m
  I Peeled an Orange
  2m 2m 2m
  Natural Design
  2m 2m 2m
  WHATDOYOUWANT
  2m 2m 2m
  Envoirmentaly anxious
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning
  2m 2m 2m
  Let’s
  2m 2m 2m
  Home, дом
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  In Memory of Qin Shi
  2m 2m 2m
  “Tsarfokait,”
  2m 2m 2m
  One. Two. Home
  2m 2m 2m
  Moonscape
  2m 2m 2m
  Peels
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  In a Place
  2m 2m 2m
  Katchke
  2m 2m 2m
  Urban_user_experience #
  2m 2m 2m
  Divide by Two
  2m 2m 2m
  Structures of (no) thingness
  2m 2m 2m
  (UN named project)
  2m 2m 2m
  Hospital/City center
  2m 2m 2m
  The Frog
  2m 2m 2m
  One Minute to Pull-Up*
  2m 2m 2m
  Late
  2m 2m 2m
  Unsuitable
  2m 2m 2m
  3x are interrupting my view
  2m 2m 2m
  Load (2)
  2m 2m 2m
  כנס פנימה!
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  Leftovers
  2m 2m 2m
  from #meToo to #WeDo
  2m 2m 2m
  Codé
  2m 2m 2m
  Malisha square dress
  2m 2m 2m
  Alma's mother
  2m 2m 2m
  august rain
  2m 2m 2m
  Transparent
  2m 2m 2m
  Spirit of tool’s
  2m 2m 2m
  Manna
  2m 2m 2m
  Chasing coral
  2m 2m 2m
  Building increments on a historic texture
  2m 2m 2m
  Work in Progres
  2m 2m 2m