בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Bare
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  The Distant Voice of the Cuckoo
  2m 2m 2m
  “Tsarfokait,”
  2m 2m 2m
  The Museum As An Urban Event
  2m 2m 2m
  Beit Shemesh The secularized block
  2m 2m 2m
  Into the Rabbit Stomach
  2m 2m 2m
  Yet The Sea Is Not Full
  2m 2m 2m
  Divide by Two
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  I've Never Felt this Way Before
  2m 2m 2m
  Grow – Bring Nature Inside
  2m 2m 2m
  ICON.TACT
  2m 2m 2m
  This Shit is Just Getting Bigger
  2m 2m 2m
  Mom
  2m 2m 2m
  TRANS.PORT.ALL TLV
  2m 2m 2m
  CADmanship
  2m 2m 2m
  Emerging Infrastructure | Revisiting Tel Aviv’s Ayalon River-Road
  2m 2m 2m
  Utilizing Carpentry Waste
  2m 2m 2m
  MEGALAPOLIS
  2m 2m 2m
  عـــابـــــــــــــــــــــــرون⁣
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Fabric
  2m 2m 2m
  (UN named project)
  2m 2m 2m
  I Will Love You
  2m 2m 2m
  The girl I was
  2m 2m 2m
  PlastiFantasti – Using Plastic Better
  2m 2m 2m
  from #meToo to #WeDo
  2m 2m 2m
  Academy City - Jerusalem
  2m 2m 2m
  Since we never even here
  2m 2m 2m
  ‘Vessel Carrier'
  2m 2m 2m
  Jerusalem - Berlin - Jerusalem Education - Love - Education
  2m 2m 2m
  little birds can remember
  2m 2m 2m
  Step By Step
  2m 2m 2m
  Insetto Nero
  2m 2m 2m
  Still Water
  2m 2m 2m
  My Home's Beat
  2m 2m 2m
  Growth
  2m 2m 2m
  Aqualibrium - Salame Canal
  2m 2m 2m
  Dead Space
  2m 2m 2m
  Spirit of tool’s
  2m 2m 2m
  Earthenwind
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning
  2m 2m 2m
  Symmetry and Asymmetry