בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  The Distant Voice of the Cuckoo
  2m 2m 2m
  (UN named project)
  2m 2m 2m
  Into the Rabbit Stomach
  2m 2m 2m
  Seam Zone
  2m 2m 2m
  טיפה תספיק // A Drop Will Do// قطرة بتكف
  2m 2m 2m
  Aqualibrium - Salame Canal
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Safta’s Living Room
  2m 2m 2m
  Loop City | A new metropolis in Israel
  2m 2m 2m
  Earthenwind
  2m 2m 2m
  Waiting Stop
  2m 2m 2m
  Discontent of Design
  2m 2m 2m
  Voyeurism
  2m 2m 2m
  The Museum As An Urban Event
  2m 2m 2m
  Loop City | A new metropolis in Israel
  2m 2m 2m
  “Hekayti ma’ el-zaman” (My story with time)
  2m 2m 2m
  CADmanship
  2m 2m 2m
  Production Show
  2m 2m 2m
  Best Before
  2m 2m 2m
  Together Forever
  2m 2m 2m
  My Home's Beat
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Eidophusikon (variation 4)
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  PlastiFantasti – Using Plastic Better
  2m 2m 2m
  Eternal skin article
  2m 2m 2m
  Sabba
  2m 2m 2m
  Renée -To be reborn
  2m 2m 2m
  One Minute to Pull-Up*
  2m 2m 2m
  Living under construction
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  In a Place
  2m 2m 2m
  Hacli
  2m 2m 2m
  Independence Park
  2m 2m 2m
  Train Station; Tel Aviv Bnei Brak
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Urban repression
  2m 2m 2m
  The Frog
  2m 2m 2m
  Growth
  2m 2m 2m
  ole ole
  2m 2m 2m
  Building increments on a historic texture
  2m 2m 2m
  States
  2m 2m 2m
  Looking For a Place
  2m 2m 2m
  Imprisoned